Черно море – 2005г.

 

1-ви ред седнали от ляво надясно:

2-ри ред от ляво надясно:

3-ти ред от ляво надясно:

Be Sociable, Share!