Черно море – 2008г.

20082017

1-ви ред седнали от ляво надясно: Кристиян Хараламбиев, Кристиан Ненов, Марк Шабан, Данаил Атанс, Емил Георгиев, Даниел Огнянов, Дениз Реджеп;

2-ри ред от ляво надясно: Георги Симеонов /треньор/, Стефан Сивков, Мартин Томов, Кирил Милков, Теодор Костадинов, Стефан Стефанов,
Илия Ястребов,Кристияно Савов, Страхил Байчев /треньор/;

3-ти ред от ляво надясно: Александър Панайотов /вратар/, Кристиян Кръстев, Калоян Панчовски, Георги Панайотов /вратар/, Никола Цариградски, Георги Димитров, Тимотей Ертел /вратар/;

Be Sociable, Share!