АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Марин Маринов

Изпълнителен директор
——————————————–——————————————–
Ерджан Шабан

Председател на борда на директорите
——————————————–——————————————–
Милен Кънчев

Член на борда на директорите
——————————————–——————————————–
Тодор Великов

Технически директор
——————————————–——————————————–
Емануел Луканов

Директор на ДЮШ
——————————————–——————————————–
Мима Иванова

Гл. счетоводител
——————————————–——————————————–
Мариана Китенска

Счетоводител
——————————————–——————————————–
Николай Кирчев

Технически сътрудник
——————————————–——————————————–
Ивайло Борисов

Пресслужба
——————————————–——————————————–
Борис Костадинов

Отговорник по сигурността
——————————————–——————————————–

Д-р Стефан Петров – лекар


——————————————–——————————————–
Кристина Димитрова

Спортен психолог
——————————————–——————————————–
Виктор Бумбалов

Кинезитерапевт
——————————————–——————————————–
Марин Димов

Масажист
——————————————–——————————————–
Неделчо Неделчев

Шофьор
——————————————–——————————————–
Николай Пачков

Домакин
Be Sociable, Share!