АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Марин Маринов

Изпълнителен директор
——————————————–——————————————–
Ерджан Шабан

Председател на борда на директорите
——————————————–——————————————–
Милен Кънчев

Член на борда на директорите
——————————————–——————————————–
Тодор Великов

Технически директор
——————————————–——————————————–
Калоян Георгиев

Директор на ДЮШ
——————————————–——————————————–
Мима Иванова

Гл. счетоводител
——————————————–——————————————–
Мариана Китенска

Счетоводител
——————————————–——————————————–
Ивайло Борисов

Пресслужба
——————————————–——————————————–
Борис Костадинов

Отговорник по сигурността
——————————————–——————————————–
Д-р Мартин Христов

Лекар
——————————————–——————————————–
Кристина Димитрова

Спортен психолог
——————————————–——————————————–
Виктор Бумбалов

Кинезитерапевт
——————————————–——————————————–
Ерсин Хасан

Рехабилитатор
——————————————–——————————————–
Александър Филипов

Кондиционен треньор
——————————————–——————————————–
Георги Василев

Кинезитерапевт
——————————————–——————————————–
Марин Димов

Масажист
——————————————–——————————————–
Неделчо Неделчев

Шофьор
——————————————–——————————————–
Николай Пачков

Домакин
Be Sociable, Share!