АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Пламен Андреев

Изпълнителен директор
——————————————–——————————————–
Ерджан Шабан

Председател на Съвета на директорите
——————————————–——————————————–
Милен Кънчев

Член на Съвета на директорите
——————————————–——————————————–
Тодор Великов

Технически директор
——————————————–——————————————–
Станислав Стоянов

Директор на ДЮШ
——————————————–——————————————–
Христина Петранова

Финансов директор ДЮШ
——————————————–——————————————–
Мима Иванова

Гл. счетоводител
——————————————–——————————————–
Мариана Китенска

Счетоводител
——————————————–——————————————–
Ивайло Борисов

Пресслужба
——————————————–——————————————–
Пламен Горанов

Отговорник по сигурността
——————————————–——————————————–
Надежда Байчева

Администратор
——————————————–——————————————–
Ерсин Хасан

Рехабилитатор
——————————————–——————————————–
Христо Христов

Кинезитерапевт
——————————————–——————————————–
Александър Филипов

Кондиционен треньор
——————————————–——————————————–
Марин Димов

Масажист
——————————————–——————————————–
Неделчо Неделчев

Шофьор
——————————————–——————————————–
Николай Пачков

Домакин
Be Sociable, Share!