2016

2016

1-ви ред седнали от ляво надясно: Илко Василев, Мартин Сивов, Никола Ниетреста, Симеон Иванов, Пресиан Атанасов.

2-ри ред от ляво надясно: Максим Иванов, Тодор Марев (ст. треньор), Кристиян Банков.

3-ти ред от ляво надясно: Асрън Бабаджан, Иван Дженков, Алекс Маркес, Даниел Ганев.