Черно море (2011)

Черно море (2011)

1-ви ред седнали от ляво надясно: Даниел Радев, Панайот Манев, Теодор Николаев, Данислав Хаджиев, Борис Анестиев, Владимир Георгиев

2-ри ред от ляво надясно: Огнян Павлов, Давид Топалов, Страхил Байчев (треньор), Максим Стоянов, Момчил Тодоров

3-ти ред от ляво надясно: Лука Маркес, Георги Господинов, Веселин Радев, Борис Тодоров, Кристиян Жечев, Мартин Георгиев