Черно море (2014)

Черно море (2014)

1-ви ред седнали от ляво надясно:

2-ри ред от ляво надясно:

3-ри ред от ляво надясно: