Черно море (2017)

Черно море (2017)

1-ви ред седнали от ляво надясно: Трифон Събев, Жулиан Димитров, Иван Викторов, Борис Николаев, Димитър Тодоров, Даниел Атанасов

2-ри ред от ляво надясно: Тома Пирев, Тодор Дилов, Борис Тимов, Константин Любенов, Борис Маринов, Александър Викторов, Георги Илиев

Треньор: Димитър Георгиев