Ръководители на ПФК “Черно Море”

Ръководители на ПФК “Черно Море”

Списъкът им може да се стори някому твърде дълъг. Ала за един клуб това не е недостатък, а предимство. Със съжаление отбелязваме, че не можем да изброим всички, които са допринесли за просперитета на клуба. Имената на едни е заличило времето. Имената на други са изчезнали от паметта на съвременниците им. Но делата им остават. “Черно море” чества 90-годишен юбилей, защото ги имаше тях. Богатата история се твори от много хора, страстно обичащи спорта си, отдадени до себеотрицание на общественото дело, което изисква и материални жертви. В черноморските анали често се срещат футболни деятели, които и днес са еталон за истинска, безкористна и неотменна служба на футболната кауза.

Хвала им!

Тъй като нямаме точни данни и техническа възможност в тази книга да споменем всички членове на ръководствата и управителните съвети, ще изброим само тези, които са оглавявали през 90-те години клубовете предшественици, секцията към флотското дружество и футболния клуб в края на миналия и началото на настоящия век.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА “ТИЧА”
ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ
КЪНЧО СТОЙЧЕВ
инж. ЦОЧО КАЛЕНДЖИЕВ
НИКОЛА НИЦОВ
ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ
ИВАН МИРСКИ
СТАВРИ ФЛОРЕВ
АЛЕКСАНДЪР БЕГАЖЕВ
БОЯН БЯНОВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ-АНГЕЛСОН
Кап.лейтенант БОРИС СТАНЕВ
инж. ИВАН РАНКОВ
ВЛАДИМИР ЧАКЪРОВ
БОРИС ГЕРМАНОВ
КЪНЧО САПУНДЖИЕВ
полк. КОВАЧЕВ
полк. СЪРНЕВ
майор ГЕОРГИЕВ
полк. АРАБОВ
МИШО КОСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА “ВЛАДИСЛАВ”
проф.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ФИКОВ
КОСТА БРАТАНОВ ГЕНОВ
кап.II ранг ДИМИТЪР ФИЧЕВ
ЕРНС МУРГ
АЛЕКСАНДЪР БЛЮМЕЛ
ЛУКА ДОРОСИЕВ
СТЕФАН Г. КОНСТАНТИНОВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ
д-р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ


ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА “ТВ-45” И “ТВП”
д-р НИКОЛА ВАСИЛЕВ
АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ
МИШО КОСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА “АКАДЕМИК”/ВН/
проф. ПЕТЪР ВЕЛИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ФУТБОЛНАТА СЕКЦИЯ НА ФЛОТСКОТО СПОРТНО   ДРУЖЕСТВО “ЧЕРНО МОРЕ”
кап. I ранг  ИВАН ИЗВОРСКИ
кап. I ранг  НИКОЛА ДЕМИРЕВ
полк.  БЕЛОКАПОВ
кап. I ранг  ГЕОРГИ М. ГЕОРГИЕВ
полковник ИЛИЯ ИЛИЕВ
ВАСИЛ ДАМЯНОВ
генерал  ВЕЛИКО СТАНКОВ
кап. I ранг ВЕРЧО ЗЛАТАНОВ
проф. д-р  ГАРАБЕД КАПРЕЛЯН

ПРЕДСЕДАТЕЛИ /ПРЕЗИДЕНТИ/ НА ФУТБОЛНИЯ КЛУБ “ЧЕРНО МОРЕ”
1986 – 1990 г.
ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ
кап. I ранг ВЕЛКО ИВАНОВ 
кап. I ранг ВАСИЛ ДОСЕВ 
ГЕОРГИ ПАСПАЛЕВ
МАРИН ЦОНЕВ
ДИМИТЪР МАВРОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    91/92 г.
ГЕОРГИ КОЛЕВ  92/93 г.
ЯВОР НЕДЕВ    93/94 г.
АНАТОЛИЙ ДИМИТРОВ     94/95 г.
ВАЛЕНТИН РАШЕВ     1995 г.
АТАНАС АТАНАСОВ-КЕБИ    1995 г.
ПЛАМЕН ТИМЕВ-ГАНДИ 1996 г.
ТОДОР МИХНЕВ  97/98 г.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    97/98 г.

КЛУБЪТ СЕ ПРЕОБРАЗУВА В АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – МЕСЕЦ ЮЛИ 1998 г.
От месец юли 1998 г. до месец юли 2001 г. председател на Управителния съвет на акционерното дружество е д-р КРАСЕН КРАЛЕВ.
От юли 1998 г. до януари 1999 г. основни акционери в клуба са:
д-р Красен Кралев
Максим Димов
Иван Станчов
Мирослав Севлиевски и др

От януари 1999 г. до юли 2001 г. мажоритарен собственик на клуба е: ГЕОРГИ ИЛИЕВ.
От август 2001 до август 2003 г.
Председател на Надзорния съвет на клуба е ПЕТЪР ПАСЕВ.
Председател на Управителния съвет – ГЕОРГИ ТОДОРОВ.
Мажоритарен собственик на клуба от юли 2001 г. – ИЛИЯ ПАВЛОВ.

От октомври 2003 г. до август 2004 г. президент на ПФК “Черно море” и мажоритарен собственик е:
д-р КРАСЕН КРАЛЕВ.

От август 2004 г. мажоритарен акционер е “Химимпорт” АД.
Председател на Управителния съвет на клуба и изпълнителен директор:
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.

Председател на Надзорния съвет:
д-р КРАСЕН КРАЛЕВ.